شرایط و ضوابط عضویت در باشگاه

معرفی ایده پرداز به مجری
ثبت رزومه تخصصی
بهره مندی از خدمات رفاهی و درمانی
ایجاد بستر در تجاری سازی ایده ها
کمک به ایجاد و توسعه طرح های فناور مخترعین
بهره مندی از تخفیفات ویژه دوره های آموزشی در سراسر کشور
بهره مندی از تخفیفات ویژه رویدادهای ملی و بین المللی
بهرمندی از خدمات مشاوره تخصصی توسعه کسب و کار و کارآفرینی
بهره مندی از خدمات برندینگ و توسعه کسب و کار

 


ثبت نام کاربر

لطفا نام خود را فارسی وارد نمایید
صحیح است
رمز عبور را وارد نمایید(حداقل 8 کاراکتر و حداقل یک کاراکتر انگلیسی)
صحیح است
ایمیل را درست وارد نمایید
صحیح است
لطفا شماره همراه را درست وارد نمایید
صحیح است
رمز عبور را وارد نمایید(حداقل 8 کاراکتر و حداقل یک کاراکتر انگلیسی)
صحیح است

ثبت نام متخصص

لطفا نام خود را فارسی وارد نمایید
صحیح است
لطفا نام خانوادگی خود را فارسی وارد نمایید
صحیح است
لطفا کد ملی را درست وارد نمایید
صحیح است
لطفا شماره همراه را درست وارد نمایید
صحیح است
لطفا استان محل سکونت را انتخاب نمایید
صحیح است
لطفا شهر محل سکونت را انتخاب نمایید
صحیح است
رمز عبور را وارد نمایید(حداقل 8 کاراکتر و حداقل یک کاراکتر انگلیسی)
صحیح است
تکرار رمز عبور را وارد نمایید(حداقل 8 کاراکتر و حداقل یک کاراکتر انگلیسی)
صحیح است
ایمیل را درست وارد نمایید
صحیح است
لطفا حرفه را انتخاب نمایید
صحیح است
توضیحات حرفه را فارسی وارد نمایید
صحیح است
صحیح است